lijn

Op velerlei gebieden wordt rechtsbijstand verleend, merendeels in de navolgende specialisaties:

Personen- en familierecht

 • Echtscheiding en verbreking samenleving
 • Boedelverdeling bij gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden
 • Ouderlijk gezag, verdeling zorg- en opvoedingstaken (omgang) en alimentatie
 • Beschermingsmaatregelen (ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, ontheffing gezag)
 • Afstamming (vervangende toestemming erkenning, gerechtelijke vaststelling vaderschap, vernietiging erkenning)
 • Adoptie

Strafrecht

 • Bijstand verdachte

Arbeidsrecht

 • Ontslagvergunning
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst
 • Verzet tegen gegeven ontslag
 • Loonvordering
 • Ontslag op staande voet

Huurrecht

 • Huurovereenkomsten (aangaan en ontbinden)
 • Ontruiming

Faillissementsrecht

 • Indienen van faillissementsrekesten

Contractenrecht

 • Incasso